Proiecte FSE

COMPETITIVITATE ÎN REGIUNEA CENTRU

COMPETITIVITATE ÎN REGIUNEA CENTRU,

POCU/464/3/12/128121

 

Centrul Național de Învățământ Turistic SA, alături de Camera de Comerț si Industrie Brașov si Fundația Convergențe Europene implementează proiectul “Competitivitate în Regiunea Centru”, POCU/464/3/12/128121, proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul proiectului este de a conștientiza importanța calificării angajaților care activează in domeniile precum turism si ecoturism, procesarea alimentelor si băuturilor, construcții, tehnologia informațiilor si telecomunicații, lemn si mobilă, in județele din Regiunea Centru (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu).

Prin proiect se vor organiza cursuri de formare profesională GRATUITE pentru următoarele calificări:

  • Bucătar (două cursuri) – (720 ore – 240 ore teorie şi 480 ore practica) cu câte 25 cursanţi fiecare, un total de 50 cursanţi, începând cu luna martie 2020;
  • Cofetar-patiser (un curs) – (720 ore – 240 ore teorie şi 480 ore practică) cu 25 de cursanţi, începând cu luna septembrie 2020;
  • Camerista (un curs) – (360 ore – 120 ore teorie şi 240 ore practică) cu 25 de cursanţi, începând cu luna martie 2020;

Cursanţii absolvenţi vor primi diplome certificate de către Autoritatea Naţională pentru Calificări, cu recunoaştere naţională şi internaţională.

De asemenea, in cadrul proiectului, 36 de întreprinderi vor fi sprijinite in realizarea unor programe personalizate de învățare la locul de munca, iar minim 3 întreprinderi vor reuși, la finalizarea proiectului, sa introducă si sa mențină, ca o practica curentă, programe de învățare la locul de munca adecvate specificului firmei.

In contextul promovării dezvoltării durabile se va pune accent major pe protecția si respectarea mediului, sub principiul’ ’POLUATORUL PLĂTEȘTE’’.

Capitalul natural deosebit, regăsit consistent in Regiunea Centru, este o componentă importantă care necesită acțiuni de conservare, de protejare a biodiversității, iar utilizarea eficientă a resurselor prin digitalizare, folosirea energiei regenerabile vin in sprijinul mediului înconjurător.

Pentru mai multe detalii, nu ezitați sa ne contactați!

 Coordonator P1: Florentin COTOROBAI: tel. 0720.499.979. e-mail: florin.cotorobai@cnit.ro

Expert comunicare si grup țintă P1: Alexandra BECHIR: tel. 0727.470.255. , e-mail: alexandra.bechir@cnit.ro

Expert comunicare si grup țintă P1: Valentin ROMAN: tel. 0744.318.011. , e-mail: valentin.roman@cnit.ro

 

Atașat găsiți documentele de informare, condițiile de eligibilitate si anexele pentru înscriere.

 

Comunicat de presă

Pliant Proiect

Condiții eligibilitate cursanți

Anexe ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 )

CALIFICARE, COMPETENȚE, COMPETITIVITATE ÎN REGIUNEA SUD EST

“CALIFICARE, COMPETENȚE, COMPETITIVITATE ÎN REGIUNEA SUD EST”

(POCU/464/3/12/128144)

 

Centrul Național de Învățământ Turistic S.A., în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vrancea și Fundația Convergențe Europene implementează  în perioada 05.02.2020- 04.08.2021  proiectul “Calificare, Competențe, Competitivitate în Regiunea Sud Est” (contract POCU/464/3/12/128144). Proiectul se derulează în toate cele 6 județe ale Regiunii de Dezvoltare Sud Est (Vrancea, Brăila, Galați, Tulcea, Buzău, Constanța) și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul proiectului îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale pentru 519 angajați din Regiunea de Dezvoltare Sud Est, în vederea sporirii capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Astfel, prin implementarea activităților acestui proiect un număr de 519 angajați care activează în domeniile turism și ecoturism, construcții, procesarea alimentelor si băuturilor, textile și pielărie, tehnologia informației si comunicațiilor vor participa GRATUIT la programe de formare profesională (cursuri de calificare, inițiere, specializare), respectiv la programe de evaluare și certificare de competențe profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale. Se va acorda o atenție sporită atragerii și participării la activitățile proiectului a angajaților vârstnici (55-64 de ani), astfel încât minim 52 de persoane vor aparține acestei categorii de vârstă.

De asemenea, în cadrul proiectului, 36 de întreprinderi vor fi sprijinite în realizarea unor programe personalizate de învățare la locul de muncă, iar minim 3 întreprinderi vor reuși, la finalizarea proiectului, să introducă și să mențină, ca o practică curentă, programe de învățare la locul de muncă adecvate specificului firmei.

O atenție deosebită va fi acordată protecției și respectării mediului înconjurător, în conformitate cu principiul ’Poluatorul plătește!’’. Astfel, conceptul dezvoltării durabile va fi abordat în cadrul proiectului prin prisma celor trei dimensiuni (ecologică, economică și socială).

Informații suplimentare despre proiect vă pot fi oferite de:

-d-nul Ion Daniel Antonescu (Coordonator P1): tel. 0722.206.757. e-mail: ionut.antonescu@cnit.ro;

-d-na Ana-Maria Gyorgy (Expert comunicare și grup țintă P1): tel. 0721.992.773. e-mail: ana.gyorgy@cnit.ro;

Atașat regăsiți condițiile de eligibilitate și formularele ce trebuie completate pentru înscrierea la curs.

Comunicat de presa

Anunt

Condiții de eligibilitate cursanți

Anexe (1, 2, 3, 4, 5, 6)