Conducere

Conducere:

  Membrii CA :
                   
   Florentin COTOROBAI – Presedinte;
Mihuț NĂSTASACHEMembru;    
 Laura IFTIME – Membru;                 
Paul-Silviu ANGHEL –     Membru;
 Membrii CA beneficiază de o indemnizație lunară brută de 3137 lei, conform Hot. AGA 32/15.12.2017
Director General Adjunct: Ion-Daniel ANTONESCU
Director Economic: Alina Gabriela STĂICULESCU